Huslarm ger trygghet

År 2015 rapporterades runt 22800 bostadsinbrott i Sverige vilket är en ökning med två procent jämfört med 2014 och sedan år 2006 har bostadsinbrotten ökat i stort sett varje år. Det föranleder många hus- och lägenhetsinnehavare att skaffa larm; det ger en extra trygghet både vid lång och kort frånvaro från hemmet. Dock är inbrott ett relativt ovanligt brott. Det är runt en procent av Sveriges hushåll som drabbas, och även om utvecklingen de senaste åren har gått åt fel håll är antalet inbrott idag färre än vad de var i början av 1980-talet. Inbrott i hemmet upplevs som långt mer kränkande än många andra typer av brott och det är bara runt fem procent som klaras upp, där en gärningsman återfinns. Många drabbade väljer att sälja sin bostad och flytta då de känner sig osäkra i sitt hem.

Tillfället gör tjuven. Då mörkret faller tidigt ökar bostadsinbrotten och flest villainbrott rapporteras i november. Oktober och december följer tätt därefter. Larmbolagen säljer larm som aldrig förr men hjälper de verkligen? Media säger att villor utan larm löper tre gånger så stor risk att få inbrott. Försäkringsbolag ser dockpositivt på att deras kunder har hemlarm och har man ett godkänt sådant så får man rabatt på försäkringspremien.

Stöldskyddsföreningen vill dock höja ett varningens finger för att larm kan ge en falsk trygghet. Själva villalarmet hindrar ingen från att ta sig in i huset, men huslarmet avskräcker förhoppningsvis tjuven samt kan varna att det är någon som brutit sig in.

Huslarmet kan ha andra positiva funktioner, vid sidan av inbrottslarmet, och det är till exempel ett varningssystem för brand och vattenläckor. Ju fler funktioner desto dyrare är larmet. Först är det i många fall en installationskostnad (man kan välja att installera larmet själv) och därefter följer ofta en månatlig kostnad (om larmet är kopplat till larmcentral vilket det inte måste vara). Det är värt att jämföra olika bolag och att räkna på vad totalkostnaden är om fem till tio år. I de flesta fall så upptäcker man snart att det är mycket billigare att hitta en lösning utan väktarbolag, genom att istället köpa ett fristående larm som man kan koppla upp mot sig själv eller bara larmcentral om man nu så önskar. Oftast kostar det runt 100 kr i månaden att vara uppkopplad mot en larmcentral, medan att vara uppkopplad mot väktarbevakning kan vara så mycket som upp mot 500-600 kr i månaden. Man bör fundera på om man vill ha ett uppkopplat eller friköpt larm. Som konsument bör man vara noga med vilken leverantör man väljer, att den är pålitlig, och inte falla för försäljningstaktiken vid dörren.

Många leverantörer av hemlarm inkluderar fria väktarutryckningar då larmet går om man inte själv eller någon familjemedlem, såsom barn utlöser larmet. Det är beroende på val av larmpaket, men som kund skall man veta att det kan ta tid för väktaren att nå adressen. Ofta hinner väktaren inte i tid för att avbryta ett pågående inbrott. Beroende på vilken säkerhetsnivå kunden valt kan bolaget stå i beredskap att skicka närmaste väktare dygnet runt, året runt. Om det är ett falsklarm debiteras dock kunden varför kunden måste visa upp en polisrapport eller ett försäkringsärende för att visa att det var ett skarpt larm.

Ett kostnadsfritt ökat skydd för huset är grannsamverkan. Studier visar att denna verksamhet minskar inbrotten med upp till cirka 25 procent. Vill man minska sin månatliga kostnad kan man installera ett larm som inte är direktkopplat till larmcentral. Då går larmet istället direkt till ägarens mobiltelefon och hen får avgöra huruvida väktare skall kontaktas och skickas till adressen. Man kan då se om det är ett pågående inbrott och kan då se huruvida det är ett faktiskt brott eller ett falsklarm och agera på brand eller vattenläckage. Man kan naturligtvis också ha ett starkt ljudlarm kopplat till inbrottslarmet som skrämmer bort tjuvar.

Larm som slås ut av störningssändare

Det händer att villaägare med villalarm utsätts för inbrott trots de dyra installationerna, trots de stundtals höga månadsavgifterna, trots att huslarmet varit kopplat till larmcentral. Inbrottstjuvarna kan lätt komma över en billig störningssändare som gör inbrottslarmen värdelösa. Gms-teknik, vilken används både i mobiltelefoner och vissa villalarm, kan slås ut genom att störningssändaren slår ut all mobilteknik i ett område. Det leder till att ingen kan ringa och då kan larmen inte heller kommunicera utåt. Nyare larm skall gå igång om någon försöker att störa ut dem.

Falsklarm

Det känns som kund surt att bli debiterad för ett falsklarm och det finns åtgärder man kan göra för att i möjligaste mån slippa detta. Ett husdjursanpassat larm kan lösas ut om en hastig rörelse kommer för nära rörelsedetektorn. Ett husdjur kan alltså utlösa det husdjursanpassade larmet. Om matlagningen inkluderar för mycket rök eller för stora mängder vattenånga kan rökdetektorn utlösas. Ofta kan dock ett larm avbrytas och således stoppas också väktaren från att rycka ut.

Hur väljer tjuven?

Hur bestämmer tjuven vilket eller vilka hus hen skall begå inbrott i? Det första tjuven tittar på är läget, om det till exempel ligger enskilt, vid skog eller en återvändsgränd. Till detta underlättar det för tjuven om huset har en hög häck eller dylikt som minskar insynen för förbipasserande och grannar; tjuven får mer tid att ta sig in och ut och länsa hemmet. En dörr utan brytskydd eller polislås är lättare att ta sig igenom men å andra sidan tar det bara runt 15 sekunder att ta sig in genom en dörr med nämnda skydd.Huslarm

En bostad som har utomhusbelysning med rörelsevakt är inte speciellt attraktiv, framför allt om ljuset går på då tjuven, eller någon annan, rör sig vid ytter- och altandörrar.

Det är tacksamt om det finns stegar som hjälper tjuven att klättra upp på balkonger eller att nå öppna fönster en eller ett par våningar upp. Låt stegen, tillsammans med andra trädgårdsverktyg som kan krossa rutor, förvaras inomhus. Även om de boende i ett hus är hemma kan tjuven lätt plocka deras stege för att göra inbrott hos den frånvarande grannen.

Tillfället gör tjuven heter det och så är det naturligtvis ibland men ofta har tjuven rekognoserat och slår till när de boende inte är hemma vilket oftast innebär dagtid, lov och semestertid. Att lägga ut information om förestående semesterresor, framför allt med datum, eller lägga upp nutidsbilder från semesterresan hjälper de tjuvar som håller sig uppdaterade via sociala medier. När man är iväg på semester skall man se till att någon bekant vattnar blommor, skottar uppfarten, tömmer brevlådan, tänder och släcker lampor på olika tider, parkerar en bild på uppfarten och så vidare – det gör att hemmet verkar ha sina boende hemma. Kommer man hem en dag och finner en sten på soptunnan eller framför dörren så kan en tjuv ha varit i farten – det är ett sätt att se om de boende är närvarande.

Ett område som har grannsamverkan och som är välordnat är inte lika attraktivt som ett rörigt och stökigt område där grannarna inte har koll.

Det är klart att man som tjuv gärna tittar in genom fönstret för att se om det finns något av värde varför den dyraste datorn inte bör stå inom direkt synhåll men å andra sidan finns det alltid något av värde i ett hus.

En olåst ytterdörr lockar tjuven. Ofta förvaras ytterkläder och väskor, med tillhörande plånböcker och nycklar, vid ytterdörren och är den olåst är det lätt för en tjuv att sticka in handen även om de boende är hemma.

Larm i lägenhet

Hemlarm har främst installerats av husägare men idag växer efterfrågan även bland lägenhetsinnehavare och det är ingen större skillnad på de huslarm som används i villor och radhus kontra de som installeras i lägenheter. Dock är lägenhetslarmen inte lika omfattande som ett villalarm då lägenheten inte har behov av skalskydd, det vill säga det skydd som täcker dörrar och fönster. Kanske skulle lägenhetslarmen ha samma omfattning som villalarmen. En ny trend bland inbrottstjuvarna är att de klättrar upp på husets fasad och in genom öppna fönster eller balkongdörrar. Stuprännor, staket och tak på lägre hus gör det enklare. Då tjuvarna inte är höjdrädda uppmanar polisen alla, hus- som lägenhetsinnehavare, att stänga sina fönster och dörrar på alla våningsplan. Förse dem dessutom gärna med en kedja och installera säkerhetsdörrar. Samt larm.

Lägenhetsinbrotten följer inte årstiderna på samma sätt som villainbrotten men flest lägenhetsinbrott har rapporterats i december och januari, troligtvis för att fler är bortresta under den perioden.

Larmtrender

De flesta larmleverantörer erbjuder idag fler tjänster än bara huslarmet, till exempel fjärrstyrda eluttag och dörrlås, värmelösningar och fukt- och klimatövervakning och utvecklingen går ständigt framåt. Hemlarmet skall idag helst knyta ihop en rad smarta tjänster och allt skall kontrolleras via en endaste app. Det talas om det smarta hemmet och hemlarmet är en central del i detta. Säkerheten i hemmet är fortsatt den viktigaste komponenten för kunderna. Att larmbolagen blir eftersökta leverantörer av också andra tekniska lösningar beror på att många kunder redan har ett etablerat förtroende för leverantören då hemlarm redan varit en del av vardagen under många år. Runt 500 000 svenskar har idag ett hemlarm även om ingen konkret siffra finns då inte alla larm är kopplade till en central alternativt har installerats av kunden själv.

En efterfrågad produkt bland de som har hemlarm och som vill ha ytterligare tjänster är kameran. En kamera som övervakar hemmet och som ger information om vad som händer i realtid men också kan backa tillbaka för att ge historik. Idag erbjuder inte alla bolag en smart kamera men utvecklingen går framåt och inom snar framtid förväntas de flesta bolag att erbjuda någon variant av kamera. Det bolag som idag erbjuder en Smart Cam, vilken tar bilder med hjälp av rörelsesensor, ger sina kunder möjlighet att se vad som händer i hemmet i realtid. Om, och när, barnen kom hem och om de hade några med sig. Om hantverkaren var på plats enligt utsago. Vad gör husdjuren då familjen är borta. Om det sjuka barnet mår bra och stannar i sängen.

Att ha mobilt dörrlås kan vara bekvämt. Ytterdörren både låses och låses upp från mobilen vilket ger ägarna möjlighet att se vilka som kommer och går även då de inte är hemma. Dessutom slipper man risken att tappa bort nyckeln och man kan larma av samtidigt som man låser upp dörren.

Samtidigt som det är skönt att låsa upp dörren och larma av samtidigt, redan från avstånd så att tunga kassar inte behöver ställas ned i snöslasket, så är det också välkomnande att komma in i ett redan upplyst hem. Dock vill man inte ha belysningen på hela dagen utan också detta kan skötas från appen i telefonen. Kanske sätter man på kaffebryggaren samtidigt.

En uppkopplad brandvarnare i kombination med vanliga brandvarnare ger extra trygghet och kan rädda liv. Om en investering dessutom görs i rördetektorer kan man se var det brinner, var branden startade och hur den sprider sig. Det sparar tid och räddar liv.

Dock finns det leverantörer och experter som är av annan åsikt, som menar att ett villa- eller lägenhetslarm är just det, ett larm. Inte en del av en app som också erbjuder andra tekniska lösningar. Ett larm skall vara enkelt att använda och ju mer komplicerat det görs, desto större är riskerna för tekniska fel. Konsumenten får helt enkelt se till sitt eget behov och göra sin egen bedömning innan val faller på leverantör, typ av larm, uppkoppling med mera.

Hemlarmsmarknaden i USA är relativt lik den svenska men med närmare 20 miljoner hemlarm i landet ligger man här lite före i utvecklingen. En del amerikaner kan tänka sig att prova nya lösningar, till exempel med en robot som bor hemma, kan styras och nås via nätet. En mekanisk säkerhetsvakt lanserades härom året och nyligen har man visat att en robotdammsugare också skulle kunna fungera som säkerhetsvakt.

Grannsamverkan

Hemlarm ger som sagt en extra trygghet och kan kompletteras med en rad smarta lösningar vilket skyddar ens hem och ägodelar men de flesta är ändå överens om att det absoluta bästa skyddet utgörs av ens närområde. Ens gHemlarm och grannsamverkanrannar. Grannsamverkan.

Grannsamverkan minskar risken för inbrott med runt 26 % enligt Brottsförebyggande Rådet och syftet är att göra bostadsområden mindre attraktiva för tjuvar och andra kriminella. Ökad uppmärksamhet från dem som bor i området ger tjuven färre möjligheter att jobba ostört och rekognosera.

Ett område som önskar att starta Grannsamverkan kontaktar den lokala polisen på telefon 114 14 och det är polisen tillsammans med andra aktörer, bland andra kommunen, som startar verksamheten. En utbildning genomförs för kontaktombuden, ibland ingår även boende, organisationer och fastighetsägare. Polisen levererar dekaler och skyltar till området – kostnadsfritt – och dessa placeras väl synliga i bostadsområdet.

Posted in

Permalink

Sociala Medier

Följ oss på: